Messink is van ons

Sinds 1994 is ons mooie jeugdhuis gehuisvest in het Schoolstraatje, in een pand van de familie Dekemel. Ieder van ons zal in het verleden wel eens stilgestaan hebben bij een eventuele verkoop van het gebouw en de gevolgen daarvan. In september 2020 kregen we bericht dat het pand verkocht zou worden.

Messink moet blijven

Zou ons jeugdhuis verdwijnen? De schrik sloeg toe maar we bleven niet bij de pakken zitten. We namen contact op met de familie Dekemel. En ze verzekerden ons dat De Messink de eerste kans zou krijgen om het pand te kopen. Zo konden we de toekomst van ons jeugdhuis veiligstellen. Er volgde een getekend voorakkoord en vervolgens moesten we proberen de nodige financiën bij elkaar te krijgen. Een deel van het bedrag wilden we lenen maar een grote eigen inbreng was noodzakelijk voor de bank. De Messink had gelukkig een spaarpotje maar toch moesten we nog op zoek naar 80.000€. 

Hulp nodig van iedereen

Zelf ons jeugdhuis kopen was geen evidentie: zoiets kan niemand alleen. Daarom had De Messink de hulp nodig van iedereen. De Messink, dat waren en zijn wij allemaal samen: elke persoon die ooit heeft meegewerkt. Elke persoon bij wie ons jeugdhuis diep in zijn of haar hart zit. De Messink moest blijven en daar kon iedereen bij helpen. 

Heel veel mensen hebben hun schouders onder dit project gezet. Ongeveer 400 mensen en 80 bedrijven hebben een bijdrage geleverd zodat we zelf ons jeugdhuis konden kopen en De Messink kon blijven bestaan. Via de ‘Ik word meter’-actie haalden we 68.270€ op. Aangevuld met inspanningen van drankmerken en -leveranciers bereikten we de kaap van 80.000€.

Eind november 2021 hebben we de aktes getekend en werden we zelf eigenaar van het gebouw.

Samen hebben we geschiedenis geschreven en de toekomst voor De Messink verzekerd. De Messink is van ons! 

Het was heel simpel: om het pand te kunnen kopen had De Messink geld nodig.

Het goede nieuws was dat De Messink in de loop der jaren reeds een spaarpotje had opgebouwd. Dat was alvast een mooie basis. Een deel van het te financieren bedrag hebben we geleend. En tot slot was er nog een restbedrag dat we wilden verzamelen via een inzameling en activiteiten. De grootte van dit restbedrag was 80.000€.

Zoals je hierboven reeds kon lezen hebben we het doel van het restbedrag gehaald dankzij de steun van heel veel mensen en bedrijven.

Door de lange geschiedenis van De Messink waren er gelukkig heel veel mensen die ons jeugdhuis een warm hart toedroegen! Daarom wilden we een groot deel van dit bedrag verzamelen via een inzameling. 

Mensen en bedrijven die wilden schenken konden één of meerdere meters Messink kopen. Via het tabblad Ik Ben Meter kan je zien welke personen en bedrijven een bijdrage hebben geleverd. In totaal hebben we via de ‘ik word meter’-actie 68.270€ opgehaald.

Wegens Covid-19 konden we geen activiteiten organiseren om de nodige financiën in te zamelen. We zullen wel in de toekomst jaarlijks activiteiten organiseren. Zo kunnen de Messink Veteranen het jeugdhuis nu én in de toekomst blijven steunen.

Voor de aankoop van De Messink hebben we een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk opgericht. Deze vereniging draagt de naam M-Fund.

Het dagelijks bestuur van deze vereniging bestaat uit oud-bestuursleden van alle generaties, vanaf 1994: dat is het jaar van de verhuis van De Messink naar Dreef 6-8. We verankeren bewust verschillende generaties in vzw M-Fund om zo de rechten van De Messink op langere termijn te garanderen. Daarnaast sluit er ook  altijd een jong bestuurslid aan, dat op dit moment actief is in de Messink. Zo bewaken we de band met de actieve ploeg. De vzw M-Fund verhuurt het pand aan de huidige bestuursploeg van De Messink maar bemoeit zich niet met de dagelijkse activiteiten: die laten we volledig aan de jongeren over.

Top
X