Messink moet blijven

Sinds 1994 is ons mooie jeugdhuis gehuisvest in het Schoolstraatje, in een pand van de familie Dekemel. Ieder van ons zal wel eens stilgestaan hebben bij een eventuele verkoop van het gebouw en de gevolgen daarvan. Dit zal binnenkort het geval zijn… 

De schrik slaat ook bij u ongetwijfeld toe. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. We hebben contact gelegd met de familie Dekemel. En die heeft ons verzekerd dat De Messink de eerste kans krijgt om het pand te kopen. Zo kunnen we de toekomst van ons jeugdhuis veiligstellen. Er is een getekend voorakkoord. Nu is het van het grootste belang dat we ook het nodige geld bij elkaar krijgen. De Messink heeft een eigen spaarpotje, we gaan nu dringend op zoek naar 80 000 euro.

Zelf ons jeugdhuis kopen is geen evidentie: dat kan niemand alleen. Daarom heeft De Messink de hulp nodig van iedereen. De Messink, dat zijn wij allemaal samen: elke persoon die ooit heeft meegewerkt. Elke persoon bij wie ons jeugdhuis diep in zijn of haar hart zit. De Messink moet blijven en daar kan jij bij helpen. 

We zullen dan ook allemaal onze schouders onder dit project moeten zetten. Zodat we allemaal samen (!) ons eigen jeugdhuis kunnen kopen. Doen we dat niet, dan dreigt ons jeugdhuis te verdwijnen.

Laten we samen geschiedenis schrijven en de toekomst voor De Messink verzekeren. De Messink moet blijven!

Ongetwijfeld vraag je je af: hoe gaan we dat doen? We moeten er niet flauw over doen: De Messink heeft geld nodig om het pand te kunnen kopen.

Het goede nieuws is dat De Messink in de loop der jaren reeds een spaarpotje heeft opgebouwd. Dat is alvast een mooie basis. Een deel van het te financieren bedrag kunnen we lenen. En tot slot is er nog een restbedrag dat we willen verzamelen via een inzameling en activiteiten. De grootte van dit restbedrag is 80.000 euro.

Opnieuw schrik? Niet nodig! 1 keer 80.000 euro lijkt veel maar vele handen maken licht werk toch?

Door de lange geschiedenis van De Messink zijn er gelukkig heel veel mensen die ons jeugdhuis een warm hart toedragen! Daarom willen we een groot deel van dit bedrag verzamelen via een inzameling. 

Koop één of meerdere meters via het tabblad Ik Word Meter. Samen kunnen we dit!

De ‘ik word meter’-actie is ondertussen afgerond en heeft 68.270€ opgebracht.

We gaan ook activiteiten organiseren om de nodige som geld samen te krijgen. We willen die trouwens niet alleen dit jaar inrichten, maar ook de komende jaren. Zo kunnen de Messink Veteranen het jeugdhuis nu én in de toekomst blijven steunen.

Omwille van corona, plannen we nog geen activiteiten. Maar we houden jullie natuurlijk op de hoogte.

Voor de aankoop van De Messink richten we een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk op. Deze vereniging draagt de naam M-Fund.

Het dagelijks bestuur van deze vereniging zal bestaan uit oud-bestuursleden van alle generaties, vanaf 1994: dat is het jaar van de verhuis van De Messink naar Dreef 6-8. We verankeren bewust verschillende generaties in vzw M-Fund om zo de rechten van De Messink op langere termijn te garanderen. Daarnaast sluit er ook  altijd een jong bestuurslid aan, dat op dit moment actief is in de Messink. Zo bewaken we de band met de actieve ploeg. De vzw M-Fund verhuurt het pand aan de huidige bestuursploeg van De Messink maar bemoeit zich niet met de dagelijkse activiteiten: die laten we volledig aan de jongeren over.

Top
X