Over Ons

Wie zijn de Messink Veteranen?

fdgdfgffd gcb gchgf

Geschiedenis Jeugdhuis De Messink

‘De jeugd is de wervelwind van het leven’

Het aardse bestaan wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gekenmerkt door twee zaken die voor elke aardbewoner gelijk zijn. Geboren worden en sterven zijn twee werkwoorden die iedere mens te beurt vallen. Je kan het niet afkopen met macht of geld, enkel geduldig je beurt afwachten. Tussen die twee wonderbaarlijke werkwoorden ligt het leven dat vaak wel wordt gestuurd door externe omgevingsfactoren. De onsterfelijkheid is ons dus tot op heden nog niet meegegeven.

In de loop van onze wereldgeschiedenis hebben we wereldwonderen, wereldoorlogen, monsterverdragen, gouden eeuwen, repressies, nieuwe deals, nieuwe staten, vergane rijken en glories gekend. Niets kan ons in deze moderne tijd nog verbazen. Of misschien toch wel?

Op 1 maart 1981 werd de gemeente Zomergem geconfronteerd met de geboorte van een opmerkelijk fenomeen. Johan Yde, Bart Wallaert, Geert Wulgaert en Jacky Rijckaert baarden op die dag samen jeugdhuis De Messink. Het werd een moeilijke bevalling gezien de lichamelijke ongeschiktheid van voorgaande personages voor het leveren van zulk werk.

Al even verbazingwekkend was dat het kindje gespeend werd met Jupiler. Deze 4 illustere stichters besloten na een tijdje de opvoeding van hun kindje uit handen te geven aan andere jonge enthousiastelingen. Het jonge kindje had vrij vlug een eigenzinnig karakter dat gevoed werd door de idealen van de jeugd van zijn tijd.

De Zomergemse jeugd heeft gouden jaren, maar ook woelige en bewogen jaren met De Messink gekend. Af en toe werd zelfs gedacht dat De Messink terminaal was. Maar telkens weer was er die aflossing van de wacht, dat jeugdig enthousiasme dat er altijd weer voor gezorgd heeft dat dit kindje groot kon worden.

De wereld verandert, vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig net zoals die er vandaag is en ook morgen zal zijn. Jeugdhuis De Messink is altijd meegeëvolueerd met die trend en is altijd in beweging gebleven.

Zomergem mag dan ook tot op heden terecht trots zijn dat het over een jeugdhuiswerking beschikt die een onafhankelijke werking heeft. Een werking die steunt op wat leeft bij jongeren, vaak een beetje rebels maar ook vooruitstrevend. Nergens in de regio vindt u een jeugdhuiswerking die zo goed is uitgebouwd als het Zomergemse jeugdhuis. Deze verdienste is een verdienste van alle Zomergemse jeugdhuiswerkers van gisteren, vandaag en morgen. Dit vertaalt zich in een diep respect over de generaties heen van alle mensen die hier ooit hebben aan meegewerkt.

De Messink is ondertussen een kwarteeuw jong. De bestuurders van vandaag zijn jonger dan het kindje zelf. De basis is nu gelegd om het ook de komende 25 jaar even goed, zelfs nog veel beter te doen. Het fundament van De Messink is 25 jaar geleden gelegd en is eigenlijk in al die jaren onveranderd gebleven. Het zijn de waarden van verbondenheid, kameraadschappelijkheid, enthousiasme, doorzettingsvermogen, jeugdige rebelsheid, verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, toekomstgerichtheid en nog zoveel meer.

De Messink zal in Zomergem altijd een emotioneel geladen begrip blijven. Hoeveel initiatieven, romances, vriendschappen, kinderen, echtscheidingen zijn hier niet ontstaan? Dit

jeugdhuis brengt al vijfentwintig jaar jonge mensen van alle soorten, ideologieën en levensbeschouwingen ongedwongen – tussen pot en pint – bij elkaar.

Een jubileumviering van 25 jaar roept bij vele mensen herinneringen op. Het is een moment om even bij te praten met al je jeugdlieven, je jeugdvrienden over lang vervlogen tijden. Een unieke kans om ter ziele gegane vriendschapsbanden terug hechter aan te knopen. Het is een bezinningsmoment waarbij we ook even stilstaan bij onze vrienden die niet het geluk hebben om er vandaag nog bij te zijn.

Vanaf de zijlijn begin ik stilletjes nieuwsgierig te worden naar het wervelende feestweekend dat ons hier te wachten staat. In gedachten blik ik even vooruit naar de toekomst, naar dat vijftigjarig bestaan en ik besef onmiddellijk dat ik er het volste vertrouwen in heb. Dit jeugdhuis is nog een héél lang leven beschoren omdat Zomergem steevast een jeugd in beweging heeft gehad, omdat de Zomergemse jeugd leeft en altijd zal leven. Als er dus iets is waar ik in geloof dan is dat in het feit dat alleen De Messink onsterfelijk is…

The party goes on!

Hopelijk tot binnen vijfentwintig jaar op het gouden jubileum van 50 jaar Messink.

Top
X